Deze website geeft je meer inzicht hoe je je sportprestatie en gezondheid kan opvolgen via bloed-  en speekseltesten.

Over de positieve invloed van bewegen op je gezondheid bestaat geen twijfel meer. Maar wist je dat je ook té intensief kan sporten? Te veel trainen kan je streefdoel in het gedrang brengen.

Deze website moet je meer inzicht geven in hoe je je sportprestatie en gezondheid kan opvolgen via bloed-  en speekseltesten. Een goede screening is immers belangrijk om potentiële valstrikken, zoals infectierisico’s tijdens de training te voorkomen of tijdig te kunnen behandelen.

Bovendien gaat Sportana, de sport research group binnen Anacura, op zoek naar nieuwe bloed-en speekselmerkers om sporters op te volgen tijdens hun training.

Interesse om deel te nemen aan deze wetenschappelijke studie?

Meer info